31–579 Kraków; Al. Jana Pawła II 82
Recepcja: tel. +48 12 6831490